GODZINY OTWARCIA

Pracujemy w godzinach 7.00 – 18.00 przez cały rok z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych a także dwutygodniowej przerwy technicznej, która zwyczajowo przypada w drugiej połowie lipca. Wówczas przeprowadzane są w przedszkolu potrzebne prace remontowe.

MAŁE GRUPY

Prowadzimy grupy wiekowe od dzieci 3-letnich po 6-latki. Mała, 16-sto osobowa grupa, zapewnia dzieciom możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka, odpowiednie przygotowanie do szkoły oraz właściwy rozwój społeczny.

Na terenie przedszkola funkcjonuje grupa dzieci 2-letnich, realizująca program żłobkowy.

PRACA DYDAKTYCZNA

Rozkład dnia został tak zaplanowany aby równomiernie rozłożyć zajęcia a także ich różnorodność. Czas oraz częstotliwość prowadzonych w zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w salach lekcyjnych, w ogrodzie przedszkolnym, w sali ruchowej i w lesie🙂

ODPOCZYNEK

W trosce o harmonijny rozwój emocjonalny i intelektualny pragniemy zapewnić dzieciom czas na relaks, wyciszenie lub sen. Zachęcamy przedszkolaków do odpoczynku, który jest potrzebny po aktywnym przedpołudniu i przed atrakcjami popołudnia. Dlatego stwarzamy dzieciom warunki do snu lub relaksu dostosowane do ich potrzeb.

ZAJĘCIA DODATKOWE
I FAKULTATYWNE