Kodowanie w Klasach 0

Zajęcia z programowania są w naszym przedszkolu obowiązkowe dla najstarszych grup – KLASY 0a i 0b. W trakcie cotygodniowych zajęć sześciolatki podzieleni na mniejsze grupy stawiają pierwsze kroki w świecie kodowania dzięki platformie Code.org, jak również mają możliwość programowania robota – Photona, oraz tworzenia animacji i gier w programie Scratch.
W trakcie zajęć dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań do założonych celów. Co ważne, trudności, które mogą się pojawić, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności.

Zajęcia mają na celu:

  • rozwijanie logicznego myślenia i kompetencji matematycznych
  • rozwijanie kompetencji społecznych, uczenie zasad dobrej współpracy, efektywnego rozwiązywania zadań grupowych
  • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu siebie i swojego otoczenia
  • rozwijanie umiejętności biegłego i twórczego korzystania z technologii cyfrowych
  • rozbudzenie inwencji twórczej i kreatywności
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • wspieranie w przyswajaniu zasad bezpiecznego i kreatywnego korzystania z nowych technologii