Naturalna nauka języka angielskiego w przedszkolu

Nasze przedszkole jest jedynym z najstarszych przedszkoli dwujęzycznych
w Warszawie . Od początku swojego funkcjonowania tj. od 2005 roku postawiło sobie za cel naukę języka angielskiego w sposób naturalny
i niestresujący, podczas zwykłych, codziennych sytuacji, gier i zabaw oraz zajęć edukacyjnych. Dzięki temu dzieci przyswajają nowy język nie jako odrębny twór, ale jako część świata, który znają i który jest im bliski. Taka nauka nie jest dla dziecka obciążeniem, jest naturalnym procesem podobnym do nauki języka ojczystego. Nauka rozpoczyna się od pierwszego dnia pobytu dziecka
w przedszkolu.

Nauka przez autorski program oraz metody nauczania angielskiego Cambridge i Helen Doron

Lata doświadczenia pozwoliły nam na opracowanie autorskiego programu edukacji językowej „ABC dwujęzyczności”. Program jest skorelowany z programem nauczania w języku polskim, co ułatwia przyswajanie wiadomości dwutorowo. Kształcenie i wychowanie w naszym przedszkolu odbywa się w dwujęzycznej atmosferze. Co to znaczy? W każdej grupie są dwie nauczycielki, jedna komunikuje się z dziećmi i prowadzi zajęcia w języku polskim, a druga w języku angielskim. Na wzór dwujęzycznej rodziny. Program nauczania języka angielskiego dodatkowo rozbudowany jest o zagadnienia z Międzynarodowego Programu Cambridge oraz zajęcia metodą Helen Doron.

Korzyści dwujęzycznej edukacji w dzieciństwie

Taka forma nauki przyczynia się u dzieci do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które podtrzymywane  na dalszych etapach edukacji doprowadzą do sytuacji, że język obcy stanie się narzędziem do zdobywania oraz poszerzania wiedzy.