Naszym założeniem, przy nadaniu nazw poszczególnym grupom, jest zbliżenie dzieci do świata przyrody. Ważnym elementem, spójnego ze sobą nazewnictwa, jest szeroko rozumiane zintegrowanie całej społeczności przedszkolnej wokół poznawania i dostrzegania piękna świata.

Naszym celem jest nabywanie przez dzieci opiekuńczego stosunku do przyrody. Kształtowanie postaw i umiejętności – na mądrych ludzi potrafiących współistnieć z przyrodą i przejawiających troskę a także odpowiedzialność za obecne i przyszłe życie na Ziemi.

Powietrze, ogień, woda, ziemia – są to żywioły najbardziej uniwersalne, powszechne i niepodważalne elementy rzeczywistości.

Przedszkolna przygoda dla dwulatków

Od kilku lat w naszym przedszkolu funkcjonuje grupa dla najmłodszych dzieci – dwuletnich. Zapewniamy im warunki do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju a sprawdzona i zaangażowana kadra gwarantuje bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój naszych małych podopiecznych zaspokajając tym samym wszystkie niezbędne ich potrzeby. Aby było to możliwe na opiekuna przypada jedynie 4-ro dzieci.

Wiemy, że małe dzieci intensywnie rozwijają się pod względem społecznym, emocjonalnym i intelektualnym, dlatego też program dnia dopasowany jest do ich możliwości rozwojowych. Poprzez różnego rodzaju zajęcia umożliwiamy im doskonalenie kompetencji komunikacyjnych a także aktywności fizycznej i twórczej poprzez warsztaty sensoryczne, plastyczne, zabawy ruchowe a także umuzykalniające i językowe.

W wieku dwóch lat dziecko zaczyna dostrzegać rówieśników i szuka z nimi kontaktu, pojawia się chęć na zabawy w większym gronie. To dobry moment na rozpoczęcie przedszkolnej przygody.