Bogata oferta zajęć, zawartych w cenę czesnego, ma wyjątkowy charakter – kształtuje Kompetencje Kluczowe . Jej celem jest wyposażenie dzieci w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nich odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także poprzez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem: modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI KAŻDEGO DZIECKA REALIZUJEMY ZAJĘCIA W ZGODZIE
Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYM

KODOWANIE

połączenie zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych, rozwija umiejętności matematyczne i analityczne, w tym komunikację logiczną i myślenie krytyczne

BASEN DLA
5 i 6 LATKÓW

pływanie rozwija mięśnie całego ciała, korzystnie wpływa na kręgosłup, kształtuje mięśnie klatki piersiowej oraz redukuje napięcie mięśniowe, poprawia siłę serca i płuc

RYTMIKA

kształci poczucia rytmu, rozwija wyobraźnie i inwencję twórczą, rozwija wrażliwość estetyczną umiejętności muzyczne, koordynację ruchową, wspiera rozwój fizyczny i intelektualny

SENSOPLASTYKA

wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomagająca tworzenie powiązań między neuronami w mózgu, świetna zabawa pobudzająca równocześnie wszystkie zmysły

JĘZYK HISZPAŃSKI
Z NATIVE
SPEAKEREM

zajęcia mają na celu zaciekawienia dzieci językiem hiszpańskim, umożliwienie im poznania melodii tego języka, a także zapoznanie z inną kulturą i innym sposobem wyrażania myśli

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE ŻYWE WARTOŚCI

uczestnicy odkrywają i rozwijają uniwersalne wartości jak spokój, szacunek, współdziałanie, wolność, szczęście, uczciwość, pokora, miłość, tolerancja odpowiedzialność i prostota

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

wpływa na wszechstronny rozwój motoryczny, kształtuje nawyk przyjmowania właściwej postawy ciała, poprawia zręczność i refleks wyrabia nawyk poprawności i harmonijności ruchów

JĘZYK ANGIELSKI
HELEN DORON

nauka przez zabawę wykorzystuje gry, ruch, muzykę i mnóstwo zabawy, aby zmaksymalizować naturalną dziecięca skłonność
i ciekawość dzieci do nauki języków

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

uczy mózg właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu i właściwej reakcji na te bodźce

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych stymulujących rozwój psychoruchowy i społeczny dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością

RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

rozwija świadomość własnego ciała i przestrzeni, usprawniania ruchowo, pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Zajęcia fakultatywne stanowią ważny element naszej oferty edukacyjnej. Warto podkreślić, że ich udział jest dodatkowo płatny. W ramach naszego programu, rodzice mają możliwość wyboru dla swoich dzieci spośród różnorodnych zajęć fakultatywnych, dając dzieciom szansa na rozwijanie zainteresowań, ale również na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które mogą okazać się przydatne w przyszłości.

„Skoro pięćdziesiąt procent zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia , a kolejne trzydzieści procent do ukończenia ośmiu lat, to programy rozwojowe dla okresu wczesnego dzieciństwa powinny być traktowane jako najwyższy priorytet”.

Gordon Dryden, Jeannette Vos