7:00-8:30 Schodzenie się dzieci – to czas na zabawy swobodne lub pracę własną.
8:30-8:50 Poranna gimnastyka – ćwiczenia profilaktyczne z zakresu terapii INPP.
9:00 – 9:30 Śniadanie- dzieci mają możliwość samodzielnie przygotować sobie posiłek, korzystając z udostępnionych produktów, m.in. pieczywo, warzywa, sery, wędliny, herbata owocowa. Dzieci uczone są przy tej okazji samodzielności , korzystania ze sztućców i naczyń. Po zakończonym posiłku dzieci sprzątają po sobie.
9:40 – 11:00 Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego, ewentualnie zajęcia dodatkowe.
11:10 – 11:50 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery.
12:00 – 12:45 Obiad, a po nim sprzątanie po sobie, mycie zębów i przygotowywanie się do odpoczynku.
12:50 – 14:00 Odpoczynek dla wszystkich dzieci.
Dzieci młodsze: odpoczynek na leżakach − słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, spokojne zabawy swobodne.
Dzieci starsze: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy i gry stolikowe, zabawy swobodne.
14:10 – 15:00 Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego, ewentualnie zajęcia dodatkowe.
15:00 – 15:30 Podwieczorek.
15:30 – 16:30 Zajęcia indywidualne, zajęcia fakultatywne, zabawy swobodne w sali i/lub na świeżym powietrzu.
16:45 – 17:00 Drugi podwieczorek.
17:00 – 18:00 Zabawy swobodne w sali i/lub na świeżym powietrzu.