Program Erasmus +

KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Okres działania: 1.06.2023 – 30.11.2024

Cele projektu

  • Podniesienie poziomu kształcenia w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania
  • Podniesienie kompetencji kadry w zakresie edukacji ekologicznej i terenowej oraz kształtowania umiejętności miękkich, emocjonalnych i społecznych dziecka
  • Poszerzenie kontaktów międzynarodowych przedszkola

Działania

W ramach projektu odbędzie się 15 wyjazdów nauczycieli na zagraniczne szkolenia metodyczne i językowe oraz obserwacje pracy.

Efekty

Dzięki działaniom projektowym nastąpi poprawa kompetencji językowych nauczycieli i dzieci. Nasza kadra pozna nowe, innowacyjne metody pracy, które m.in. pomogą stworzyć przestrzeń do prawdziwych doświadczeń oraz przebywania w kreatywnym, pełnym wyobraźni świecie. Narzędziem, które nam pomoże zadbać o dobrostan dzieci poprzez zabawę na świeżym powietrzu, ruch i pobudzanie zmysłów, jest Metodologia Play to LearnMore (PTLM) inspirowana sportem, opowiadaniem historii, ćwiczeniami relaksacyjnymi i jogą. Nasi nauczyciele zdobędą nowe umiejętności w tworzeniu, planowaniu i organizacji dziecięcej aktywności i działań w terenie. Pozwoli to naszym wychowankom zbliżyć się do świata przyrody i zrozumieć rolę człowieka w świecie. Prowadzone dzięki poznanym technikom zajęcia rozwijaną sprawność fizyczną i pozwolą zapobiec niezborności ruchowej dzieci.
Jako przedszkole dwujęzyczne, dbamy o to, by dzieci w sposób bardzo naturalny mogły się uczyć języka obcego. Takim środowiskiem, gdzie język wykorzystywany jest w sposób naturalny, są projekty międzynarodowe, dlatego rozwój współpracy z zagranicą jest dla nas celem nie tylko oczywistym, ale też niezwykle istotnym. W związku z tym planujemy regularną współpracę z przedszkolami w Europie przy pomocy Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej, realizując kolejne projekty eTwinning.