Kadra pedagogiczna

    • Wychowawcy

    • To zespół 14 profesjonalnych, świetnie wykształconych nauczycieli z dużą wiedzą i zapałem do pracy. Grupą 16-orga dzieci zajmuje się dwóch nauczycieli wychowawców oraz - w grupie dzieci trzyletnich - nauczyciel wspierający. Nasi nauczyciele posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową, rozszerzony o autorski językowy program przedszkola abc. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Pracę nauczycieli wspomagają: logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta neurorozwojowy INPP.

    • Specjaliści

    •  

     Psycholog
     Specjalista posiadający wieloletnią praktykę terapeutyczną udziela konsultacji nauczycielom. Obserwuje dzieci i pomaga w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą również Rodzice po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie przedszkola. Psycholog prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka i metod wychowawczych.

     Logopeda
     Wszystkie dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną oraz diagnozą. Logopeda po przeprowadzonej diagnozie za zgodą rodziców organizuje indywidualną odpłatną terapię logopedyczną.

    • Terapeuta Neurorozwojowy INPP
    • Wiele problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej, która wspiera wiele aspektów uczenia się. Specyficzne trudności w uczeniu się mogą mieć liczne przyczyny społeczne i edukacyjne, ale rozwój motoryczny (ruchowy) stanowi podstawę każdego aspektu uczenia się, począwszy od ruchów gałek ocznych potrzebnych do czytania, koordynacji ręka-oko potrzebniej do pisania, sekwencjonowania potrzebnego do odczytywania tabel, uczenia się dni tygodnia i miesięcy, skończywszy na świadomości przestrzennej biorącej udział w rozwiązywaniu niektórych problemów matematycznych i mającej wpływ na interakcje społeczne. Gdy te problemy zostaną usunięte dzieci mogą zacząć realizować się i odnosić sukcesy.

     Symptomy związane z niedojrzałością neuromotoryczną:

     • trudności z usiedzeniem w miejscu,
     • nadruchliwość,
     • słaba postawa siedząca, szczególnie przy stole podczas posiłku lub przy biurku podczas odrabiania lekcji,
     • trudności w nauczeniu się samodzielnego ubierania – zapinania guzików, wiązania sznurowadeł, wkładania ubrania w odpowiedni sposób,
     • trudności podczas używania noża i widelca,
     • problemy z pisaniem, niedojrzały chwyt pisarski,
     • problemy z czytaniem, błędy ortograficzne,
     • trudność z łapaniem piłki,
     • unikanie sportu lub bardzo dobra sprawność fizyczna, ale unikanie prac pisemnych,
     • słaba kontrola impulsów,
     • moczy się w nocy po 5 roku życia,
     • historia opóźnionego rozwoju mowy.
    • Terapeuta Integracji Sensorycznej
    • Prowadzi indywidualne zajęcia z SI po uprzednim zdiagnozowaniu dziecka pod kątem przetwarzania sensorycznego (zmysłowego). Integracja Sensoryczna inaczej Przetwarzanie Sensoryczne, jest to proces przyjmowania informacji o otaczającym świecie za pomocą wszystkich zmysłów oraz z wnętrza ciała. Dzięki integrowaniu i organizowaniu zmysłów wzroku, dotyku, ruchu, czucia mięśniowego, słuchu, smaku, węchu jesteśmy w stanie współdziałać swobodnie i efektywnie podczas pracy i zabawy oraz dbać o samych siebie i innych.  Proces ten najintensywniej przebiega do 7 roku życia. Bodźce sensoryczne są odbierane, porządkowane, przetwarzane oraz interpretowane przez mózg w sposób ciągły. Jeśli te procesy przebiegają bez zakłóceń, to dziecko rozwija się prawidłowo.

     Warto skonsultować się z terapeutą SI, jeśli dziecko przejawia:

     • lękliwość,
     • nadruchliwość,
     • problemy z koncentracją,
     • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową,
     • niskie lub wzmożone napięcie mięśniowe,
     • nadmierną męczliwość lub wszystko robi zbyt wolno
     • zbyt gwałtowną reakcję na dotyk,
     • nieumiejętność naśladowania ruchów innej osoby,
     • problemy z komunikacją,
     • nadmierny niepokój,
     • impulsywność, agresję.

      

  • Kontakty

   • Dwujęzyczne Przedszkole abc
   • przedszkole@szkola-dwujezyczna.pl
   • (+48) 666 909 774
   • ul.Wspólna 35 Warszawa Wesoła 05-075