• Dzień Leśnych Zabaw

    • Swoboda w przyrodzie daje nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy nie tylko o otaczającym nas świecie, ale też, a może nawet przede wszystkim, o sobie. Samoświadomość dziecka, znajomość jego możliwości i ograniczeń, sposobu, w jaki reaguje na różne sytuacje, to podstawa budowania poczucia własnej wartości. Im więcej dziecko wie o sobie, tym trafniej podejmie decyzje za samego siebie. Dzieci bawiące się w naturalnych warunkach rzadziej chorują, a ponadto są bardziej odporne na stres, mają mniejszą podatność na zaburzenia zachowań i depresję. Błoto, piasek, woda, liście, patyki, szyszki etc. mogą pomóc w pobudzeniu układu odpornościowego dzieci. 

     Pobyt dzieci w środowisku naturalnym sprzyja ich rozwojowi i ma pozytywny wpływ na ich zachowanie, dlatego też nasi nauczyciele realizują projekt we wszystkich grupach przedszkolnych.

      

  • Kontakty

   • Dwujęzyczne Przedszkole abc
   • przedszkole@szkola-dwujezyczna.pl
   • (+48) 666 909 774
   • ul.Wspólna 35 Warszawa Wesoła 05-075 Poland